Skip to content Skip to footer

Recerca

El que més importa les persones joves

El Consell de la Joventut d' Espanya té com a finalitat el de servir de llera de trobada, diàleg, participació i assessorament en les polítiques públiques en matèria de joventut. És per això, que la nostra feina se centre en el que més importa a les persones joves. Des dels resultats educatius, deixar l'educació, trobar un treball de qualitat, accedir a l'habitatge, igualtat d'oportunitats, qualitat de vida, salut mental, valors i actituds democràtics o la sostenibilitat del nostre planeta per fer que s'escolti la veu de la joventut.

Per a això, el Consell té una línia de recerca amb la qual busca quina és la situació de les persones joves al nostre país. De manera que el CJE pot reforçar les seves propostes i demandes per millorar les condicions de vida de la joventut espanyola.

Investigacions no Periòdiques

Observatori d' Emancipació

Analitzant l' ocupació i vienda jove

És un informe sociològic actualment de periodicitat semestral amb més de vint anys de vida que recollir i interpreta les principals estadístiques en matèria d' ocupació, migracions, habitatge, emancipació i pobre. El seu objectiu és oferir un seguiment periòdic i exhaustiu d'alguns elements relacionats amb l'accés de les persones joves d'entre 16 i 34 anys a l'ocupació, l'habitatge i les seves condicions de vida. Amb un seguiment de variables com ara nivell d' estudis, moviments migratoris, activitat, ocupació, tipologia i durada de contracte, pobresa i capacitat adquisitiva, accés a l' habitatge, règim de tinença o cost efectiu de l' habitatge.

Cap a una UE per a la joventut espanyola

Recomanacions del CJE per a la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europa 2023

Per conèixer les opinions i actituds de la joventut espanyola sobre la Unió Europea i de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, el Consell de la Joventut d' Espanya ha realitzat tant una anàlisi quantitativa com una altra qualitativa.

Aliança per la Joventut

Una dècada per la Joventut

És Just amb la Joventut?

Cap a un pacte social i polític per la joventut. Les persones joves al nostre país van entrar en les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia sense haver-se recuperat de les conseqüències negatives de l'anterior crisi econòmica. Una societat que deixa enrere les persones joves és una societat que es posa en risc a si mateixa. És per això que el Consell de la Joventut d'Espanya ha promogut una Aliança basada en 9 objectius que defineixin una dècada per assolir-los, caminant cap a una pobresa juvenil zero, una joventutintel·lictivària i autònoma, una salut mental universal i preventiva, una transició ecològica justa, una joventut diversa i inclusiva, una joventut formada, que participa activament i plenament de la societat i que rep uns fons europeus justos.

Més de 20 organitzacions d'àmbit estatal i de diferent índole van signar el març del 2022, Any Europeu de la Joventut, l'Aliança per la Joventut per estendre la mà al Govern i a les diferents forces polítiques per afrontar aquest repte de manera conjunta, garantint els drets de les persones joves.

La maledicció de l'eterna joventut

Document d' anàlisi

Què significa ser jove en aquest context de múltiples crisis?

En l'última dècada tres crisis han posat a prova la nostra societat: la Gran Recessió, la pandèmia COVID-19 i l'actual crisi de preus. Totes tres han provocat misèria i incertesa i han accentuat les desigualtats, provocant que siguin alguns sectors de la població els que més paguin les conseqüències negatives, entre ells les persones joves. Ser jove avui significa enfrontar una realitat de precarietat, inestabilitat i incertesa.

Vulnerabilitat de les persones joves

Informe Ingrés Mínim Vital (IMV)

És Just amb la Joventut?

El desenvolupament de polítiques de protecció social per ajudar els col·lectius en risc d'exclusió no poden deixar després de l'estrat de la societat més vulnerable, perquè en cada crisi econòmica, han estat les persones joves qui més les han patit les seves conseqüències, tenint majors nivells d'atur, precarietat i pobresa. Aquest informe aborda, des de l'àmbit jurídic, la possible inconstitucionalitat de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) en excloure les persones joves menors de 23 anys i generant requisits diferenciats per a la població menor de 30 anys que pugui ser beneficiària.

Formas de activismo juvenil por la defensa del medio ambiente

vulneraciones de derechos humanos en la Cuenca Amazónica

El CJE siempre ha promovido la implementación y ha trabajado para garantizar que las empresas cumplan con las normativas ambientales y de derechos humanos, siendo un actor importante en la lucha por un futuro sostenible y justo para todas las personas.


El objetivo principal de este estudio es divulgar situaciones de vulneración de derechos y servir de altavoz de aquellas personas que arriesgan sus vidas por la causa medioambiental y por su territorio.

Este estudio busca visibilizar la grave situación de vulneración de derechos humanos a la que se enfrentan las personas jóvenes activistas y las mujeres jóvenes defensoras
del territorio y de la justicia climática en la cuenca del Amazonas.

Equilibristas

Las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual

En un contexto de múltiples crisis, la juventud en España se enfrenta a desafíos que ponen en riesgo su salud mental, según Equilibristas: las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual, un nuevo informe elaborado por el Consejo de la Juventud de España y Oxfam Intermón que destaca la precaria situación económica y social que obliga a las personas jóvenes a realizar equilibrios cuando tienen que combinar estudios con trabajos precarios y alquileres inalcanzables. El análisis señala que el 55,6% de las personas jóvenes con carencias materiales severas tienen problemas de salud mental frente al 37,7% de quienes no tienen estos problemas económicos.

Altres estudis

El Consell de lajud d'Espanya també realitza altres investigacions en relació a la situació i demandes de les persones joves del nostre país, com anàlisis trimestrals de l'EPA, informes sobre la situació de les polítiques de joventut, informes jurídics, sobre les estructures de participació juvenil i altres temàtiques relacionades amb el ple desenvolupament de la joventut espanyola, en col·laboració amb altres organitzacions i altres institucions.

Anar al contingut