Skip to content Skip to footer

Observatori d' Emancipació

L'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya integra i amplia en una sola publicació els anteriors Observatori Jove d'Habitatge a Espanya (OBJOVI) i Observatori Jove d'Ocupació a Espanya (OBJOVEM).

El seu principal objectiu és oferir un seguiment periòdic i exhaustiu d' alguns elements objectivables relacionats amb l' ocupació i l' habitatge que defineixen les condicions de vida i els processos de transició cap a la vida adulta de la població jove a Espanya. En oferir una perspectiva quantitativa i descriptiva, l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya defuig les argumentacions causals i omnicomprensives per limitar-se, d'una manera més humil, a oferir uns indicadors seleccionats que il·lustren el perfil sociodemogràfic i les opcions d'accedir al mercat laboral i al mercat de l'habitatge de les persones joves a Espanya en un moment determinat.

Es considera com a població jove totes aquelles persones que tenen entre 16 i 29 anys. No obstant això, en aquest estudi oferim dades de persones fins a 34 anys, situant el major punt d'interès i detall en el tram específic de 16 a 29 anys, estàndard europeu en les investigacions i informes institucionals sobre l'ocupació jove.

Accedeix a tota la informació per anys i semestres

Anar al contingut