Skip to content Skip to footer

Accessibilitat

Accessibilitat
La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web http://www.cje.org/

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen en el següent punt.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir documents ofimàtics en PDF i altres formats publicats posteriorment al 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat els requisits d'accessibilitat. Es poden sol·licitar els documents completament accessibles des del formulari de contacte per formalitzar queixes i consultes.

Podrien existir errors de codi puntuals d'edició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]

Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3: 1, pel que fa als colors adjacents del fons de la secció del web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]

Podrien existir alguns elements no textuals no etiquetats correctament [2.5.3 Etiqueta en el nom] i [4.1.2 Nom funció i valor]

Els cercadors busquen automàticament sense necessitat d'ordenar cap acció per part de l'usuari [3.2.2 En rebre entrades]

Càrrega desproporcionada

No aplica.

El contingut no entra dins l' àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d' accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que el compleixin.

Preparació per a la següent declaració d' accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada el 18 de desembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Observacions i dades de contacte
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d' accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d'aquest lloc web

Pot presentar
Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d' accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada
En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.
Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del formulari de contacte de la present pàgina web.

Contingut opcional
Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si desitja canviar la mida de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:

Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
Per modificar la mida de tot a la pàgina:
Ctrl + + per augmentar-lo
Ctrl + – per disminuir-lo
Ctrl + 0 restaura la mida original del text
Si el que vol és anul·lar el full d'estils o modificar el color del text, pot consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot llegir traduïda a l'espanyol a Com canviar la mida del text o colors?

Anar al contingut