Skip to content Skip to footer

Formació

Formació

Per al desenvolupament de les organitzacions i les polítiques juvenils

El Consell de la Joventut d' Espanya creu en la formació i la facilitació com una eina necessària per al desenvolupament d' una participació efectiva. És per això que, el Consell comptem amb un Pla Anual de Formació que pretén ajudar les entitats juvenils i els seus directius per al seu desenvolupament personal i organitzatiu.

Des del CJE es pretén respondre a les necessitats formatives del moviment associatiu en temes clau per al desenvolupament de les organitzacions i acompanyant en els processos d' entitats i grups de persones joves. Es planteja el pla formatiu com a formacions amb continguts de qualitat i basades en l'Educació No Formal (ENF) en mòduls de 12 hores perquè les organitzacions juvenils, els seus equips i els grups de persones joves els puguin incorporar en el seu dia a dia i en la seva missió de transformació social.

Pla de formació

Incrementa el coneixement i les capacitats de la teva organització

El CJE té tres línies de desenvolupament dins de la seva oferta formativa:

Programa anual de cursos

Són els cursos organitzats pel CJE de manera directa i que, dins de l' oferta del catàleg de formació, han estat prioritzats per empoderar les organitzacions membre del CJE. Aquestes formacions es publiciten en xarxes socials amb convocatòries obertes un mes i mig abans de l' activitat i és cobert íntegrament pel consell.

Formació En La teva Entitat (FETEN)

Aquesta línia de formació i facilitació pretén apropar l' oferta formativa a diferents entitats i punts del territori, fins i tot allà on no existeix un consell autonòmic. Amb la finalitat que la capacitació arribi al major nombre possible de persones i entitats, el Consell de la Joventut d'Espanya posa a disposició de les entitats accions formatives i de facilitació prèviament dissenyades (que estan dins del catàleg de cursos en el nostre Pla de Formació) però que poden ser adaptades a les necessitats concretes de cada entitat.

Servei de Suport a la Formació i la Facilitació

És el programa de formació a la carta. Les entitats o institucions demanen una formació o bé una facilitació en funció de les seves necessitats i el Consell els busca un equip formatiu d' entre les persones de la Borsa de Formació. Aquest programa és cobert íntegrament pels sol·licitants.

Borsa de formació i Facilitació (BdFF)

El Consejo de la Juventud de España cuenta con un equipo de personas dedicadas a la formación y la facilitación que conforman la Bolsa de Formación y Facilitación del CJE (BdF). Muchas de ellas vienen de las entidades miembro del CJE y brindan sus conocimientos y experiencia en procesos de formación y facilitación de equipos al resto de entidades que hacen uso de este recurso.

Las personas que conforman la BdF ayudan al Consejo de la Juventud de España en la elaboración de su Plan de Formación y Facilitación y están a disposición de las entidades a través de los programas de Formación En Tu Entidad (FETEN) o el Servicio de Apoyo a la Formación (ALF).

La BdF está compuesta por un número máximo de 30 personas que se renueva anualmente. Para formar parte de la BdF se abre un proceso a finales/inicio del año con número máximo de personas a incorporar en función de las necesidades de relevo de la propia Bolsa de Formación según su evolución y los perfiles que la componen.

Anar al contingut