Skip to content Skip to footer

Formació

Formació

Per al desenvolupament de les organitzacions i les polítiques juvenils

El Consell de la Joventut d' Espanya creu en la formació i la facilitació com una eina necessària per al desenvolupament d' una participació efectiva. És per això que, el Consell comptem amb un Pla Anual de Formació que pretén ajudar les entitats juvenils i els seus directius per al seu desenvolupament personal i organitzatiu.

Des del CJE es pretén respondre a les necessitats formatives del moviment associatiu en temes clau per al desenvolupament de les organitzacions i acompanyant en els processos d' entitats i grups de persones joves. Es planteja el pla formatiu com a formacions amb continguts de qualitat i basades en l'Educació No Formal (ENF) en mòduls de 12 hores perquè les organitzacions juvenils, els seus equips i els grups de persones joves els puguin incorporar en el seu dia a dia i en la seva missió de transformació social.

Pla de formació

Incrementa el coneixement i les capacitats de la teva organització

Pla de Formació

El CJE té tres línies de desenvolupament dins de la seva oferta formativa:

Programa anual de cursos

Són els cursos organitzats pel CJE de manera directa i que, dins de l' oferta del catàleg de formació, han estat prioritzats per empoderar les organitzacions membre del CJE. Aquestes formacions es publiciten en xarxes socials amb convocatòries obertes un mes i mig abans de l' activitat i és cobert íntegrament pel consell.

Formació En La teva Entitat (FETEN)

Aquesta línia de formació i facilitació pretén apropar l' oferta formativa a diferents entitats i punts del territori, fins i tot allà on no existeix un consell autonòmic. Amb la finalitat que la capacitació arribi al major nombre possible de persones i entitats, el Consell de la Joventut d'Espanya posa a disposició de les entitats accions formatives i de facilitació prèviament dissenyades (que estan dins del catàleg de cursos en el nostre Pla de Formació) però que poden ser adaptades a les necessitats concretes de cada entitat.

Servei de Suport a la Formació i la Facilitació

És el programa de formació a la carta. Les entitats o institucions demanen una formació o bé una facilitació en funció de les seves necessitats i el Consell els busca un equip formatiu d' entre les persones de la Borsa de Formació. Aquest programa és cobert íntegrament pels sol·licitants.

Borsa de formació i Facilitació (BdFF)

El Consell de la Joventut d'Espanya compta amb un equip de persones dedicades a la formació i la facilitació. Aquest recurs de persones és la Borsa de Formació i Facilitació del CJE (BdF). Moltes d'elles venen de les entitats membre del CJE i brinden els seus coneixements i experiència en processos de formació i facilitació d'equips a la resta d'entitats que fan ús d'aquest recurs.

Les persones formadores i facilitadores de la BdF ajuden al Consell de la Joventut d'Espanya en l'elaboració del seu Pla de Formació i Facilitació i estan a disposició de les entitats a través dels programes de Formació En La teva Entitat (FETEN) o el Servei de Suport a la Formació (ALF).

La BdF està composta per un nombre màxim de 30 persones que es renova anualment. Per formar part de la BdF s'obre un procés a finals/inici de l'any amb nombre màxim de persones a incorporar en funció de les necessitats de relleu de la pròpia Borsa de formació segons la seva evolució i els perfils que la componen.

Anar al contingut