Skip to content Skip to footer

Transparència

El Consell de la Joventut d'Espanya en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Informació econòmica

Contractacions

Personal laboral

Licitacions

Anar al contingut