Publicaciones

Sedukzio biribila. Condonéate

Sexu heziketa eta GLBa. Gib-aren prevebentzio kanpaina
Sexu heziketa eta GLBa. Gib-aren prevebentzio kanpaina
Komeni da GIBaren transmisioaren prebentzioari ikuspegi orokor batetik ekitea, sexu-osasunaren sustapena eta sexu-transmisiozko gaixotasunen (STG) eta nahi gabeko haurduntzaren prebentzioa testuingurutzat dituela. Baina, heziketaren xedea ez da soilik arriskuak prebenitzeko ahaleginetan oinarritu behar; sexualitateari dagokion garrantzia eman behar diogu gizakiaren oinarrizko dimentsio bat delako, eta genitaletatik, koitotik edota ugalketa xedetik harantzago doan zerbait positiboa eta aberasgarria delako. Horregatik guztiagatik, gure ustez oso garrantzitsua da sexualitatearekin lotutako hainbat kontzeptu argitzea eta sexu-heziketa osoa eskaintzea.