Publicaciones

Seducció rodona. Condonéate

Campanya de prevenció del VIH. Educació sexual i VIH
Educació sexual i VIH. Campanya de prevenció del VIH
És necessari abordar les activitats preventives de la transmissió del VIH amb un enfocament global, al context de la promoció de la salut sexual, prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i dels embarassos no desitjats. Tot i així, l’educació no es pot reduir a centrar-se en la prevenció de perills o situacions de risc, a la sexualitat se l’ha de prestar l’atenció que es mereix, considerantla com una dimensió fonamental de l’ésser humà, com una cosa positiva i enriquidora que va més enllà d’allò exclusivament genital, coital o reproductiu. Per aquest motiu, considerem d’especial importància tenir clars diferents conceptes els quals tenen relació i formen part de la sexualitat, així com la importància d’una Educació Sexual integral.